Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Alle D66 Doesburg Bijeenkomsten in 2018 (met leden)

geldt voor heel 2018

Vergaderdata D66 Doesburg in 2018

Beste D66-leden en -sympathisanten,

Nu de vergaderdata bekend zijn van de Commissievergaderingen en Raadsvergaderingen in 2018 (zie bijlage), hebben we ook de data kunnen vaststellen voor onze D66-bijeenkomsten met de leden in het stadhuis. In principe doen we dat steeds op de maandagavond in de week dat de Commissievergaderingen plaatshebben. Dan komen we op de volgende data (aanvang steeds 20.15 uur):

De bijeenkomst in januari is vervallen (de geplande bijeenkomst op 8 januari is i.v.m. de Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Doesburg komen te vervallen)
maandagavond 5 februari
maandagavond 9 april
maandagavond 14 mei
maandagavond 11 juni
maandagavond 27 augustus
maandagavond 24 september
donderdagavond 4 oktober (want maandagavond 8 oktober is Commissie Financiën)
maandagavond 12 november
maandagavond 17 december (want 29 november is de Gemeenteraad). 

Noteert u ze alvast in uw agenda? 

Met hartelijke groet,
Walter van Ditmars

 

1 januari - 31 december

20:15 uur

Raadzaal