Steun ons en help Nederland vooruit

Aandachtspunten 2014-2018

Onze aandachtspunten voor 2014-2018 zijn:

  • D66 wil wandel- en fietsroutes realiseren in en om Doesburg, die naast de bestaande stadswandeling, vooral de natuur in het zonnetje zetten.
  • Ten behoeve van de recreant wil D66 uitvoering geven aan de al lang liggende plannen om een toegankelijke openbare toiletgelegenheid te realiseren. De voorziening zou bij voorkeur aan de rand van de binnenstad moeten liggen om ook de water- en wandelrecreant van dienst te kunnen zijn. Horecaondernemers in de binnenstad worden gestimuleerd toegankelijke toiletten te bieden aan hun gasten met mobiliteitsproblemen.
  • D66 steunt van harte het plan van Groen Links om het Looierspark om te vormen tot een stadspark met voorzieningen.
  • D66 juicht de aanbevelingen van het Gelders Genootschap om de Hoge Linies beter te beheren en gedeeltelijk open te stellen van harte toe en wil de uitvoering daarvan voortvarend ter hand nemen.
  • D66 bevordert samenwerking tussen scholen, buitenschoolse opvang en sportverenigingen om jeugd meer te laten sporten. De gemeente ondersteunt waar nodig met voorzieningen voor mensen met een laag inkomen.
  • Schoolzwemmen verdient ondersteuning en zal bij bezuinigingen zo worden ontzien dat het kan blijven voortbestaan.
  • D66 wil dat de gemeente sportverenigingen actief ondersteunt bij samenwerking door het bieden van faciliteiten in onderzoek en overleg.
  • D66 ondersteunt initiatieven om stadsmoestuintjes te ontwikkelen waar mensen biologisch kunnen tuinieren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018