Steun ons en help Nederland vooruit

Aandachtspunten 2014-2018

Onze aandachtspunten voor 2014-2018 zijn:

–  Inwoners van Doesburg zijn allen Doesburgers, onafhankelijk van religieuze achtergrond of herkomst. In Doesburg is iedereen gelijk en wordt gelijkwaardig behandeld.

–  Wetten en regelingen op de schaal van de gemeente, die door de landelijke overheid worden vastgesteld, dienen zoveel mogelijk op de menselijke maat te worden uitgevoerd en gehandhaafd.

–  Om de afstand tussen burger en (regionale) politiek te verkleinen worden initiatieven voor thema-avonden, forums en burgerraadplegingen gestimuleerd en ondersteund.

–  We gaan uit van de maximale zelfredzaamheid van onze inwoners. Bij voorzieningen en verstrekkingen blijven zij zelf de regie voeren. Tegelijkertijd vinden we het van belang burgers te informeren dat er naast rechten ook plichten zijn.

–  De digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven dient uitgebreid en verbeterd te worden.

–  We streven ernaar om alleen regels op te leggen waar ze absoluut nodig zijn en waar ze gehandhaafd kunnen worden.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018