Steun ons en help Nederland vooruit

Bijstand

Voor mensen met arbeidsvermogen is betaald werk het beste middel tegen armoede. Daarop zal komende tijd moeten worden ingezet. In het traject naar betaald werk kan het goed passen om enige tijd (onbetaald) werkervaring op te doen en te leren. Langdurig onbetaald werken en verdringing op de arbeidsmarkt moeten voorkomen worden. D66 vindt het belangrijk dat Doesburg, ook in samenwerking met andere gemeenten, werkgevers benadert om werkplekken beschikbaar te stellen. Niet iedereen kan (direct) terecht op de reguliere arbeidsmarkt. D66 wil een vangnet bieden aan diegenen die (nog) niet op eigen kracht economisch zelfstandig kunnen zijn. D66 wil voorkomen dat mensen in schrijnende armoedige omstandigheden raken en door hun sociale omstandigheden zorgbehoevend worden.

De komende jaren zal de oplopende werkloosheid in de aanvragen voor bijstand te voelen zijn. Bijstand kan leiden tot schrijnende zaken als verkoop van huis en boedel. Dat heeft grote invloed op opgroeiende kinderen. D66 zal zich er sterk voor maken dat de gemeente een belangrijke bijdrage levert door het vroegtijdig en snel beschikbaar stellen van schuldhulpverlening. D66 wil dat de gemeente door samenwerking met o.a. de stichting Leergeld voorkomt dat kinderen niet mee kunnen doen aan activiteiten op school en bij verenigingen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018