Steun ons en help Nederland vooruit

Bijzondere groepen op de woningmarkt

Ouderen moeten langer zelfstandig blijven wonen. Jongeren trekken weg uit Doesburg.
D66 geeft prioriteit aan passende maatregelen voor beide groepen.

Zo is het voor ouderen van groot belang dat er samen zorg kan worden geregeld en dat vereenzaming wordt tegengegaan. Ravelijn aan de Halve Maanweg is een mooi voorbeeld van kwalitatief goed wonen voor ouderen. Er is al vraag genoeg om een Ravelijn 2 en zelfs een Ravelijn 3 te ontwikkelen. D66 ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe plannen.
Voor jonge starters op de koopmarkt heeft D66 samen met dit college een aantrekkelijke regeling voor extra subsidie mogelijk gemaakt. Maar ook aan de huurderskant is het nodig voldoende aanbod in de goedkope sector te hebben om jongeren de mogelijkheid te bieden in Doesburg te blijven wonen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018