Steun ons en help Nederland vooruit

Buurtacademie

Voor het welzijnswerk hebben we de Buurtacademie, centraal gelegen op de Linie tussen Ooi, Beinum, binnenstad en Buurtschap Noordoost. De Buurtacademie is de broedplaats van het welzijnswerk. Er zijn activiteiten voor ouderen en jongeren, mensen kunnen elkaar helpen bij taal- en schrijflessen, bij het aanleren van computervaardigheden. Er kan gekaart, gedanst en geschilderd worden. D66 is er voorstander van om alle welzijnsaanbod onder één dak te brengen. Ook de bibliotheek en het Wmo-loket zouden op de Linie moeten worden gehuisvest. De ruimte op de Linie is echter beperkt. Daarom kunnen de activiteiten rond arbeidsintegratie, waaronder het loket voor werkzoekenden en werkgevers, beter op een andere locatie worden ondergebracht. Daarmee wordt een scherpe afbakening gemaakt tussen recreatie en zorg enerzijds en minder vrijblijvende trajecten naar werk anderzijds. Daarnaast zal voor sollicitatietrainingen en cursussen voor werknemersvaardigheden de ruimte boven het jongerencentrum 0313 uitstekend kunnen worden benut.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018