Steun ons en help Nederland vooruit

Democratische controle

Een slagvaardig bestuur moet geen angst hebben zaken te delegeren. Zo heeft de gemeenteraad een aantal taken aan het College van Burgmeester en Wethouders ‘gelaten’ ter besluitvorming en uitvoering. De gemeenteraad voert de democratische controle uit. De burger kan via raadscommissies en contacten met raadsleden invloed uitoefenen. Nu er meer regionaal gaat worden samengewerkt, moeten er waarborgen zijn dat de gemeenteraad zijn instrumenten voor democratische controle houdt. En ook burgers moeten betrokken blijven bij het ontwikkelen en uitvoeren van regionaal beleid.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018