Steun ons en help Nederland vooruit

Gezondheid

Naast sport moet gezondheid ook gestimuleerd worden op het gebied van gezonder eten. D66 wil initiatieven stimuleren en ondersteunen om bijvoorbeeld samen gezond te koken. Mensen met minder inkomen kunnen tips aangereikt krijgen hoe ze met minder geld toch gezond kunnen koken. Stukjes niet gebruikte gemeentegrond kunnen worden bestemd voor een stadsmoestuintje (denk bijvoorbeeld aan het stuk grond naast de Dekamarkt), waar biologisch getuinierd wordt en waarvoor mensen die in traject naar betaald werk zitten, gezamenlijk een onderhoudsplan kunnen maken en uitvoeren.
Huisdieren spelen een belangrijke rol bij activiteiten om vereenzaming tegen te gaan. Zij dragen ook bij aan een gezonde leefstijl, nu onderzoek uitwijst dat huisdieren een gunstige invloed hebben op de bloeddruk van mensen. Honden zorgen dat mensen in beweging blijven en weer andere mensen ontmoeten. D66 zou graag zien dat de opbrengst van de hondenbelasting gebruikt wordt om mensen te stimuleren een gezondere levensstijl te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten. In overleg met de voedselbank moet gekeken worden of mensen met lage inkomens ondersteund kunnen worden bij de zorg voor hun huisdier.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018