Steun ons en help Nederland vooruit

Jeugdzorg

Een heel specifieke nieuwe taak vanaf 2015 is de jeugdzorg. Er worden nu al activiteiten uitgevoerd door o.a. het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het gaat bij de nieuwe taken om zwaardere, en daarmee duurdere vormen van zorg als jeugdreclassering, jeugd-lvg (licht verstandelijk gehandicapten) en jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg). Deze vormen van zorg kunnen goed worden aangeboden in regionaal verband. D66 vindt het belangrijk bij deze nieuwe taak eerst de bestaande afspraken met zorgaanbieders te continueren. Pas als op gemeentelijk niveau deskundigheid is opgebouwd op dit onderwerp, waarmee ook de kwaliteit kan worden geborgd, kunnen nieuwe en zo mogelijk goedkopere vormen van zorg worden aangeboden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018