Steun ons en help Nederland vooruit

Natuur en sport

Het is belangrijk dat Doesburgers en toeristen optimaal kunnen genieten van wat de natuur hen biedt. Tegelijkertijd is het van belang dat natuur beschermd en beheerd wordt. Zo is de Hoge Linie zowel een belangrijk natuurgebied alsook van cultuurhistorische waarde. De huidige D66-wethouder heeft uitgebreid onderzoek laten doen naar een goede combinatie van beide functies, waarbij de natuurwaarde in stand wordt laten en zelfs verbeterd. D66 kiest ervoor dit voorstel voortvarend uit te voeren.
Doesburg heeft een mooie stadswandeling, maar er zijn rond Doesburg meer mogelijkheden tot uitgezette wandelingen. D66 wil actieve Doesburgse wandelaars inzetten om mooie routes te beschrijven en die via de VVV aan te bieden.
Waterrecreatie kan een zetje in de rug gebruiken. De verbetering van de Turfhaven gaat daar deels in voorzien. In samenwerking met het Regionaal Bureau voor Toerisme KAN kunnen arrangementen worden ontwikkeld die toeristen en recreanten de mogelijkheid bieden de regio te bezoeken, door middel van ketenactiviteiten waarbij vervoer goed geregeld is.
Wat betreft horeca en verblijf biedt Doesburg voldoende aan de toerist en recreant. Wat beter gefaciliteerd zou moeten worden is een toegankelijke openbare toiletgelegenheid.
Sport is een belangrijk onderwerp om in te investeren. Het komt de gezondheid ten goede, schept een goede sfeer en bevordert aandacht voor elkaar. Het verbindt mensen van verschillende achtergronden en leeftijden. D66 ziet mogelijkheden sport te stimuleren en tegelijkertijd kosten te besparen door samenwerking tussen de verschillende sportverenigingen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018