Steun ons en help Nederland vooruit

Nieuwe taken vragen om samenwerking

De kranten staan er vol van: de nieuwe taken die naar de gemeente worden overgeheveld, zoals jeugdzorg, begeleiding en zorg voor kwetsbare mensen en hulp op weg naar werk. Al deze nieuwe taken vragen om specifieke deskundigheid. We krijgen, als kleine gemeente niet voldoende middelen om op alle terreinen zelfstandig deze deskundigheid en daarmee kwaliteit te leveren. We kiezen er dus voor om samen met andere gemeenten die taken uit te voeren. Gezamenlijk diensten inkopen voor bijvoorbeeld de jeugdzorg is goedkoper en we kunnen dan meer eisen stellen aan kwaliteit. Uitwisselen van deskundige ambtenaren, afspraken over economische bedrijvigheid, infrastructuur en toeristische arrangementen, het bespaart geld en levert meer op. Het is overigens niet nieuw, we werken al jaren met andere gemeenten samen op tal van gebieden, van brandweer tot onderwijs.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018