Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg

Veel zorg gaat van de AWBZ over naar de WMO. Het gaat naast hulp bij het huishouden om begeleiding bij het inrichten van het dagelijks leven. Daarbij wordt uitgegaan van de zelfredzaamheid en eigen regie van de burger. Wat kan in eigen kring worden opgelost en vooral ook: wat niet? De gemeente helpt als de eigen kring niet beschikbaar is of niet in staat is te helpen. De gemeente zorgt dat mensen een goede dagbesteding geboden wordt, dat gebruik kan worden gemaakt van de telefooncirkel, de plusbus en hulp bij klusjes in huis. Sommige taken moeten door professionals worden uitgevoerd, zoals lijfsgebonden of psychologische zorg. D66 ijvert voor maatwerk: prima waar de eigen kring inzetbaar is, maar als die niet beschikbaar is, zorgt de gemeente voor adequate oplossingen. De balans tussen meer zelfsturing en vangnet bespaart kosten

Laatst gewijzigd op 22 november 2018