Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Burger en bestuur

D66 is van oudsher alert op het waarborgen van democratische processen en besluitvorming. Ons uitgangspunt is dat de (gemeentelijke) overheid er is voor de burger en niet andersom. Het ambtenarenapparaat moet vooral dienstbaar zijn, professioneel en efficiƫnt werken. De bereikbaarheid van gemeentelijke diensten moet optimaal zijn. Wijkraden en bewonersorganisaties zijn belangrijke schakels voor het organiseren van inspraak. Betrokkenheid van de inwoners op de inrichting en sociale cohesie binnen hun eigen leefomgeving verdient ondersteuning.

Samen voor Doesburg: toen en nu