Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Financiƫn, economie en ondernemerschap

Er is in Doesburg veel bedrijvigheid. We hebben een aantal grote bedrijven, er is detailhandel, een agrarische sector en een uitdijend aantal kleine zelfstandige ondernemers. Toch is de langdurige crisis merkbaar door hoge werkloosheid en leegstand in het winkelgebied. Hoewel dat een landelijk beeld is, zullen we komende jaren aan de slag moeten om de economische positie van Doesburg te verbeteren en te versterken. Doesburg is, vanwege de historische binnenstad en de ligging op het kruispunt van Achterhoek, Veluwe, Liemers en aan de IJssel, aantrekkelijk voor toeristen en daarom is het bevorderen van toerisme een speerpunt van het economisch beleidsplan. Sectoren als industrie en dienstverlening mogen daarbij niet ondersneeuwen en ook de wijken en het buitengebied moeten nadrukkelijk betrokken worden bij de economische bedrijvigheid.

Sterke schouders moeten sterke schouders blijven