Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen in Doesburg

Doesburg is een prachtige plek om te wonen. De woonomgeving wordt als veilig en groen ervaren. De wijken, de binnenstad en het buitengebied hebben elk karakteristieke cultuurhistorische en economische kwaliteiten naast een prettig woonklimaat. Er is bijzondere natuur in Doesburg op de Hoge en Lage Linies en in het gebied rond de stad. Milieu en duurzaamheid moeten leidend zijn in het beleid. De te bouwen woningen moeten levensloopbestendig zijn nu ouderen langer zelfstandig moeten blijven wonen. Bij bouw en verbouw is het van belang energiebesparing als uitgangspunt te nemen. Niet alleen bij particuliere woningen moet dat gestimuleerd worden, maar ook bij bedrijven. Het spreekt voor zich dat de gemeente zijn eigen gebouwen moeten voorzien van zonnepanelen en isolatie.

Goed voor mens en mileu